Kit di riparazione per pompe per alternatore

Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 27.00, d. [ mm ] : M10x1.0, D.1 [ mm ] : 14.00, b.1 [ mm ] : 13.00, k.1 [ mm ] : 6.00, d.2 [ mm ] : 10.00, m.1 [ mm ] : S14
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 19.50
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 30.00, D.1 [ mm ] : 14.00, b.1 [ mm ] : 15.50, k.1 [ mm ] : 5.40, d.2 [ mm ] : 8.30, m.1 [ mm ] : S14
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 24.50, d. [ mm ] : M10x1.0, D.1 [ mm ] : 14.00, b.1 [ mm ] : 10.00, k.1 [ mm ] : 5.00, d.2 [ mm ] : 8.00, m.1 [ mm ] : S14
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 32.00, d. [ mm ] : M10x1.0, D.1 [ mm ] : 16.00, b.1 [ mm ] : 13.00, k.1 [ mm ] : 7.00, d.2 [ mm ] : 9.00
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M10x1.0, D.1 [ mm ] : 14.00, b.1 [ mm ] : 15.50, k.1 [ mm ] : 5.00, d.2 [ mm ] : 8.00, m.1 [ mm ] : S14
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 28.00, D.1 [ mm ] : 17.00, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 6.00, d.2 [ mm ] : 11.70
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 29.30, D.1 [ mm ] : 17.00, b.1 [ mm ] : 10.60, k.1 [ mm ] : 7.70, d.2 [ mm ] : 10.10
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 24.00, D.1 [ mm ] : 17.00, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 4.30, d.2 [ mm ] : 10.30
Categoria: Kit di riparazione per pompe per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 31.00, d. [ mm ] : M10x1.5, D.1 [ mm ] : 16.00, b.1 [ mm ] : 12.50, k.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 8.50