Ripari per terminali per alternatore

Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per: Mitsubishi
I.D [ mm ] : 14.70, O.D [ mm ] : 27.40, O.D. [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 24.60
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per: Ford
H.1 [ mm ] : 17.00, W. [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 38.30
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 7.60, O.D [ mm ] : 18.00, H.1 [ mm ] : 28.10
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
H.1 [ mm ] : 22.00, L. [ mm ] : 53.40
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 19.50, O.D [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.40
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 18.20, O.D [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 17.70, L. [ mm ] : 23.00
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 3.80
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 18.60, H.1 [ mm ] : 26.10, W. [ mm ] : 20.10, L. [ mm ] : 22.60
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 19.50, O.D [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Ripari per terminali per alternatore Sostituzione per:
H.1 [ mm ] : 26.20, W. [ mm ] : 19.80, L. [ mm ] : 22.80