Rondelle per alternatore

Categoria: Distanziatori per pulegge Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanziatori per pulegge Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanziatori per pulegge Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Distanziatori per pulegge Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 39.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.15, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.55
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.15, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.55
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60
Categoria: Rondelle per alternatore Sostituzione per: Bosch