Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Trovato via WOODAUTO BOSF00M990179
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Bosch
L.1 [ mm ] : 33.00, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 15.00, b.2 [ mm ] : 10.15, d.2 [ mm ] : 5.00
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Bosch
L.1 [ mm ] : 113.40, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 40.00, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
Trovato via VOLVO 12709035
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 133.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 46.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : PH2
Trovato via AS-PL UD40073ARS
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Valeo
L.1 [ mm ] : 56.30, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.90, b.1 [ mm ] : 23.30, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 4.30, m.1 : S8
Trovato via AS-PL UD46974ARS
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 94.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 41.00, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : S8
Trovato via AS-PL UD43917ARS
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per:
L.1 [ mm ] : 109.20, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 34.00, d.2 [ mm ] : 4.90, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : S10
Trovato via CARGO 136357
Categoria: Spilli per alternatore Sostituzione per: Denso
L.1 [ mm ] : 66.30, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M7x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 22.30, b.2 [ mm ] : 13.20, d.2 [ mm ] : 6.25, k.1 [ mm ] : 7.10, m.1 : S8