Terminali d+ per alternatore

Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Valeo
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Valeo
Thread [ mm ] : M8x1.25, Thread 2 [ mm ] : M5x0.8
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Valeo
H.1 [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 75.00
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 45.00, L. [ mm ] : 98.20, Thread [ mm ] : M8x1.25
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.10, O.D [ mm ] : 24.80, H.1 [ mm ] : 16.80, L. [ mm ] : 88.40, Thread [ mm ] : M8x1.25, Thread L. 1 [ mm ] : 14.40
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Valeo
Voltage. [ V ] : 12, H.1 [ mm ] : 31.00, W. [ mm ] : 74.50, Voltage [ V ] : 12
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Valeo
Voltage. [ V ] : 12, H.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 27.00, W. [ mm ] : 76.30, W. [ mm ] : 76.30, Thread [ mm ] : M4x0.7, Voltage [ V ] : 12
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per: Mitsubishi
I.D [ mm ] : 6.50, L. [ mm ] : 136.80, Thread [ mm ] : m8x1.25
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per:
H.1 [ mm ] : 29.70, L. [ mm ] : 54.20, Thread [ mm ] : M6x1.0, Thread L. 1 [ mm ] : 9.40
Categoria: Terminali d+ per alternatore Sostituzione per:
I.D [ mm ] : 5.40, I.D [ mm ] : 14.80, O.D. [ mm ] : 21.80, O.D [ mm ] : 20.00, H.1 [ mm ] : 17.30, L. [ mm ] : 48.70, Thread [ mm ] : M6x1.0, Thread L. 1 [ mm ] : 19.20