Terminali per alternatore

Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Bosch
H.1 [ mm ] : 15.25, W.1 [ mm ] : 40.90, L.1 [ mm ] : 66.70
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per:
H.1 [ mm ] : 14.10, W.1 [ mm ] : 57.00
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Valeo
L.1 [ mm ] : 38.70, d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 15.30
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Valeo
W.1 [ mm ] : 35.25, L.1 [ mm ] : 75.00, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 11.10
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Valeo
W.1 [ mm ] : 42.00, L.1 [ mm ] : 75.00, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 11.60
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 28.20, W.1 [ mm ] : 98.00, L.1 [ mm ] : 150.50, d. [ mm ] : M8x1.25
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D.1 [ mm ] : 15.00, I.D.1 [ mm ] : 5.40, I.D.2 [ mm ] : 5.30, I.D.2 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.2 [ mm ] : 20.00, O.D.2 [ mm ] : 20.50, H.1 [ mm ] : 17.30, W.1 [ mm ] : 19.00, L.1 [ mm ] : 48.70, d. [ mm ] : M6x1.0, L.1 [ mm ] : 50.80, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 19.20, b.1 [ mm ] : 11.70
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per:
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 5.40, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 19.00, H.1 [ mm ] : 13.60, H.2 [ mm ] : 12.50, L.1 [ mm ] : 62.90
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Mando
I.D.1 [ mm ] : 5.50, L.1 [ mm ] : 50.40, d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 11.15
Categoria: Terminali per alternatore Sostituzione per: Ford
L.1 [ mm ] : 59.00, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 13.00