Viti per alternatori

Categoria: Viti per blocchi di cuscinetto per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Categoria: Viti per blocchi di cuscinetto per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 23.80, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Categoria: Viti per blocchi di cuscinetto per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, Thread L. 1 [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Categoria: Viti per ripari per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 19.80, O.D. [ mm ] : 6.60, Thread L. 1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15
Categoria: Viti per raddrizzatori per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Categoria: Viti per raddrizzatori per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Categoria: Viti per raddrizzatori per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Categoria: Viti per coperchi per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 9.80, Thread L. 1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Categoria: Viti per coperchi per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 9.80, Thread L. 1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Categoria: Viti per coperchi per alternatore Sostituzione per: Bosch
L. [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 9.80, Thread L. 1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25